Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast De Hoffstal.

Ik heet u van harte welkom bij Bed & Breakfast De Hoffstal te Sassenheim en verzoek u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering treden deze algemene voorwaarden in werking.

Hoofdgast.
De persoon die bij Bed & Breakfast De Hoffstal heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.
De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.
De persoon die als eigenaar van B&B De Hoffstal of namens de eigenaar van B&B De Hoffstal de Bed & Breakfast beheert.

Derden.
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.


Contact & Reserveringen.
Via onze website www.dehoffstal.nl,  door een e-mail te sturen naar:
info@dehoffstal.nl, via www.bedandbreakfast.nl, booking.com of door te bellen met telefoonnummer: 06-25345251.

Annulering.
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.
Bed & Breakfast De Hoffstal.
Maureen Natzijl
Rusthofflaan 26
2171EW Sassenheim
06-25345251
Website: www.dehoffstal.nl
E-mail : info@dehoffstal.nl

1. Bed & Breakfast De Hoffstal.

1.1
Bed & Breakfast De Hoffstal is beschreven op de website www.dehoffstal.nl.
Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast De Hoffstal ten tijde van het bezoek door onze gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.


1.2
Alle kamers zijn geschikt voor twee personen.
Huisdieren zijn niet toegestaan, dit vanuit hygiënisch oogpunt.
Vanwege de trappen en entresols zijn de kamers minder geschikt voor kleine kinderen.
Alle kamers zijn rookvrij.


1.3
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18.00 uur bij ons terecht.
De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is.
Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.


1.4
Het ontbijt wordt tussen 08.30 uur en 09.30 uur klaargezet in de keuken die u kunt bereiken via de gang. Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten. Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera?  Wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Wij doen ons uiterste best hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

1.5
Alle kamers van B&B De Hoffstal beschikken over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikken de kamers over een terras.

1.6
De auto en eventuele fietsen kunnen worden geparkeerd op het eigen terrein.
Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.                                 

1.7
De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed & Breakfast De Hoffstal voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.
De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.
Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

2. Prijzen.

2.1
De prijzen van de kamers staan beschreven op onze website
www.dehoffstal.nl. Prijzen zijn inclusief ontbijt, gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting  en de eindschoonmaak.

2.2         
De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.


2.3
Prijzen van Bed & Breakfast De Hoffstal zijn nergens aan gebonden en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Alle vermeldingen op onze website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en zijn steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
Bed & Breakfast De Hoffstal  is niet gebonden aan kennelijke fouten op haar website.

3. Reservering en betaling.

3.1
U kunt reserveren per e-mail via
info@dehoffstal.nl , via onze website www.dehoffstal.nl , via www.bedandbreakfast.nl , www.booking.com of via telefoonnummer 06-25345251.     

3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar
info@dehoffstal.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen én een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van de reservering wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3
De aanbetaling van vijftig procent (50%) van het totaalbedrag van de reservering dient overgemaakt te worden naar bankrekeningnummer NL03KNAB0259756733 t.n.v. B & B De Hoffstal.

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
U ontvangt hierover van B&B De Hoffstal een bevestiging van annulering.

‚Äč4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1
Wanneer een definitieve reservering voor Bed & Breakfast De Hoffstal is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het volgende:

- Bij annulering 14 of meer dan 14 dagen voor de dag van aankomst is annuleren gratis.

- Bij annulering  minder dan 14 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het totale reserveringsbedrag.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen.

4.2
Bed & Breakfast De Hoffstal kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit eerst en zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1
Bed & Breakfast De Hoffstal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast De Hoffstal tegen aanspraken dienaangaande.

Bed & Breakfast De Hoffstal is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast De Hoffstal.

6.2
Bed & Breakfast De Hoffstal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed & Breakfast De Hoffstal.

6.3
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.


Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed & Breakfast zoals: in de keuken, alle binnenruimtes en het buitenterrein.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1
In verband met uw eigen veiligheid en dat van  Bed & Breakfast De Hoffstal is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom Bed & Breakfast De Hoffstal.
Misbruik van brandblusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelders is niet toegestaan.

De balustrades zijn niet geschikt om op te leunen en/of zitten.

7.2
Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

7.3
Tussen 22:00 en 7:00 is B&B De Hoffstal in rust. Uit respect voor de andere gasten en de omgeving wordt overlast, in welke vorm dan ook, niet getolereerd.


8. Slotbepaling.

8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.

Ik wens u een heel plezierig verblijf in Bed & Breakfast De Hoffstal!

Vriendelijke groet,

Maureen Natzijl
B&B De Hoffstal